The Messenger

Messenger Team – spring 2021: Martina Dočekalová, Jana Gajdova, Mikhail Ignashchenko, Lucie Kožnarová, Nicole McEvoy, Christiaan Prinsloo, Sára Schmiedová, Dominik Svoboda, Monika Teleszová

Managing Editor: Gabriela Oaklandová
Editor: Andrew Oakland
Graphics: Martin Němec

the messenger
volume 24
publisher: Masarykova univerzita, IČ 00216224
publisher address: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Czech Republic