The Messenger

The Messenger
The Messenger – Messenger Team – spring semester 2022: Marie Hájková, Nela Kolčáková, Yumi Grace Okereke, Kateřina Suková, Michaela Řejhová
Managing Editor: Gabriela Oaklandová
Editor: Andrew Oakland
Graphics: Martin Němec

the messenger
volume 27
publisher: Masarykova univerzita, IČ 00216224
publisher address: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Czech Republic