The Messenger

The Messenger
The Messenger – Messenger Team – spring semester 2023: Elena Ramos Esteban, Romana Halíková, Martin Kaše, Nela Kolčáková, Daniela Kotrčová, Kristýna Kuchařová, Elias Tembo, Clay Zasman
Managing Editor: Gabriela Oaklandová
Editor: Andrew Oakland
Graphics: Martin Němec

the messenger
volume 29
publisher: Masarykova univerzita, IČ 00216224
publisher address: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Czech Republic