The Messenger

Messenger Team – spring semester 2021: Robert Bičovský, Nicole McEvoy, Silvie Šmardová, Monika Teleszová

Managing Editor: Gabriela Oaklandová
Editor: Andrew Oakland
Graphics: Martin Němec

the messenger
volume 25
publisher: Masarykova univerzita, IČ 00216224
publisher address: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Czech Republic